Vores bestyrelse

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Medlem:

Medlem:

Vandværkspasser:

Henrik Klit – 6085 3057

Aksel Helleberg – 2330 1211

Karsten Petersen – 40601089

Søren Damsgård – 24633406

John Klit – 2220 3604

Lars Rasmussen – 5155 4422

Formand: Henrik – 6085 3057

Næstformand: Aksel – 2330 1211

Kasserer: Karsten Petersen – 40601089

Medlem: Søren Damsgård 24633406

Medlem: John – 2220 3604

Vandværkspasser: Lars Rasmussen – 5155 4422


Økonomi

Se vores regnskab, budget og takstblad her.


Kommunen

Her kan du se vores beredskabsplan og det regulative.